Welkom

De Meerwaardehypotheek is een beleggingshypotheek, die vanaf 2001 op de markt is gebracht door de Postbank NV, later ING Bank NV. De Postbank NV beloofde met deze hypotheekconstructie dat er zoveel kapitaal zou worden opgebouwd dat de hypotheek aan het einde van de looptijd geheel of grotendeels zou kunnen worden afgelost. Door allerlei oorzaken, waarvan er een paar vooraf niet bekend waren bij de 7000 (!) veelal jarenlange trouwe klanten, is de hele opzet van de hypotheekvorm mislukt en hebben de klanten al hun ingebrachte geld als sneeuw voor de zon zien verdampen. Hierdoor ontstonden vele klachten van de gedupeerden die een Meerwaardehypotheek hadden afgesloten en in 2013 zochten zij elkaar op. Lees meer …