Wie, wat en waarom?

De Meerwaardehypotheek is een beleggingshypotheek, die vanaf 2001 op de markt is gebracht door de Postbank NV, later ING Bank NV. De Postbank NV beloofde met deze hypotheekconstructie dat er zoveel kapitaal zou worden opgebouwd dat de hypotheek aan het einde van de looptijd geheel of grotendeels zou kunnen worden afgelost. Door allerlei oorzaken, waarvan er een paar vooraf niet bekend waren bij de duizenden klanten, is de hele opzet van de hypotheekvorm mislukt en hebben de klanten al hun ingebrachte geld als sneeuw voor de zon zien verdampen. Hypotheekadviseurs hebben de risico’s al dan niet gezien en de mensen hier ook nooit op gewezen. Financiële bijsluiters waren er in het begin helemaal niet. Als de klanten tijdig van de risico’s op de hoogte waren gebracht hadden zij nooit deze meerwaardehypotheek afgesloten. Toen kwam er ook nog eens de bankencrisis overheen. De Postbank hypotheekadviseurs probeerden hun klanten te sussen door telkens te wijzen op de prestaties en het rendement van het aan de Meerwaardehypotheek gekoppelde Obligatiefonds op de lange termijn. Die ‘lange’ termijn is nu 20 jaren verder en het door de Postbank / ING belegde geld van hun klanten om hun huis mee af te betalen is nu praktisch nul komma nul!
Vanwege de steeds maar toenemende grote financiële verliezen van de gedupeerden die een Meerwaardehypotheek hadden afgesloten, zochten zij elkaar in 2013 op om actie te ondernemen tegen ING, en nam men ook het initiatief om de Stichting Gedupeerden Meerwaardehypotheek op te richten. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 64192601.

Wat is ons doel

Vast staat, dat ieders persoonlijk financieel budget niet (meer) toereikend was om de ING Bank NV. te dagvaarden. Vandaar ons besluit om dit gezamenlijk aan te pakken zodat de juridische kosten kunnen worden gedeeld. Per slot van rekening zijn de klachten eensluidend en berusten zij op dezelfde uitgangspunten. Vooral daarom is onze Stichting opgericht. De gedupeerden hebben daarna het besluit genomen om gezamenlijk De ING Bank NV., als rechtsopvolger van de Postbank NV aan te klagen c.q.  te dagvaarden voor de opgelopen schade, voortgekomen uit de Meerwaardehypotheek.

Het bestuur wil zich vrijwillig inzetten voor alle voorkomende bemiddelingswerkzaamheden en is transparant in alle voorkomende beslissingen ten gunste van de aangesloten gedupeerden.
Onze advocaten Eisenmann & Ravestijn te Amsterdam hebben inmiddels de ING Bank gedagvaard. In 2020 is onze zaak voor de rechter geweest (met als conclusie dat wij in 2021 vastberaden en vol vertrouwen in hoger beroep gaan).

Nieuwe aanmeldingen

Vanaf januari 2016 wordt door onze aangesloten gedupeerden een maandelijkse bijdrage in de stichtingkas gestort. Daaruit wordt de huidige juridische procesgang bekostigd. Gevolg is dus wel dat er op dit moment geen nieuwe aanmeldingen kunnen “meelopen” in de lopende rechtszaak, gezien het feit dat de kosten van de rechtszaak door de “oude” groep van klanten is betaald. Wel kunnen wij uw gegevens noteren en wellicht zal zich in de komende tijd de gelegenheid voordoen om ook u als gedupeerde “mee te nemen” in de procedure of bij het verhaal van de schade.

Bijeenkomsten

Normaal wordt minimaal eenmaal per jaar een bijeenkomst gehouden bij voorkeur in het midden van ons land. Indien u hieraan wilt deelnemen, dan kunt u dit aan ons doorgeven.
Zoals begrijpelijk is wordt er in verband met de corona pandemie tot nader order digitaal overlegd.

Voor meer informatie kunt u de de voorzitter de heer Dirk Kortleve benaderen. Dit is ons email adres: info@gedupeerden-meerwaardehypotheek.nl